In 1984, het kan ook 1985 zijn geweest, kocht mijn vader zijn eerste boot.
Dit was een houten 16m2 (in de volksmond een BM-er) die de naam "Sela" droeg.
Komende uit een kleine BM waren wiij zo trots als een pauw !
Al vrij snel werd duidelijk waar de betekenis van deze naam vandaan kwam. Het betekent een rustpunt in de bijbelse muziek.

In 1993 werd overgegaan tot de aanschaf van een kajuitzeiler; een zeldzame, in Nederland vervaardige Kliever 26.
Omdat wij de naam Sela wel een mooie en herkenbare naam vonden, werd deze boot, na een schilderbeurt omgedoopt tot "Sela"

De Jeanneau Fantasia draagt op moment van schrijven, de voor ons nietszeggende naam: "Impulse"
In de winter van 2011/2012 zal zij omgedoopt worden tot.........Sela
Niet vanuit religieuze overweging, maar wij vinden het een mooie naam. En de kernbetekenis (rustpunt) is naast alle aktiviteiten aan boord een waarheid......

Wikipedia zegt het volgende over de betekenis "Sela"

 

Sela (Hebreeuws: סלה ) is een vaak terugkerend woordje in de Bijbelse Psalmen. Het wordt beschouwd als markering van een rustpunt voor de zang, bijvoorbeeld aan het einde van een strofe In veel van de Psalmen waarbij in het opschrift de opmerking ‘’Voor de koorleider’’ wordt gemaakt, komt het woord Sela voor. Er is dus een verband tussen dit woord en de Joodse Tempelzang, als aanwijzing voor de koorleider.

De oorsprong van het woordje is onduidelijk. Misschien is het afgeleid van het gelijkluidende maar in het Hebreeuws anders geschreven woord ‘’Sel’a’’ wat steil oprijzende (echo) rotsen betekent. Dan zou het woord Sela in feite letterlijk echo of refrein betekenen. Het woord wordt in de Psalmen vaak na belangrijke of veelzeggende verzen geplaatst, die hiermee dan nog eens herhaald worden.

De Griekse vertaling van het Oude_Testament geeft voor sela: ‘’diapsalma’’ wat tussenspel betekent.

Afbeelding van een muurplaat van de Nikaloikerk in Stralsund, met daarop de naam Sela:


sela naam

   
© Sela Zeilbootje